Maan tapa on kitkettävä

• PÄÄTTÄJIEN KYTKÖKSET ON TEHTÄVÄ JULKISIKSI

Kansanedustajien kytkökset ovat nousseet tällä vaalikaudella moneen otteeseen esille. Monet tärkeät päätökset, kuten kaavoitus, tehdään kuitenkin kuntaelimissä.

  • kansanedustajien kytkökset, jotka on tehtävä julkisiksi:   suuret osakeomistukset, luottamustoimet, vaalirahoittajat
  • kuntapäättäjien kytkökset, jotka on tehtävä julkisiksi: muut luottamustoimet, liike-elämän hallituspaikat, suuret omistukset

PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN SOVELTUVUUTTA SUOMEEN ON TUTKITTAVA

Monissa Euroopan maissa, esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa, perustuslakivaliokunnan tehtäviä hoitaa erillinen perustuslakituomioistuin. Esimerkiksi Saksan perustuslakituomioistuin valvoo, noudattavatko kaikki valtiolliset tahot perustuslakia. Jos epäilyksiä syntyy, alkaa perustulakituomioistuin tutkia asiaa. Tällöin esimerkiksi ministerin mahdollisen rikoksen vakavuutta ei pohtisi poliitikoista koostuva ryhmä, vaan tehtävään erikseen valitut tuomarit.

  • perustuslakivaliokunnan ministerivastuuasioiden siirtäminen puolueettomalle tuomioistuimelle on perusteltua

• POLIITTISISTA VIRKANIMITYKSISTÄ ON LUOVUTTAVA

Kelan johtajan valinta on hyvä esimerkki poliittisesta virkanimityksestä. Vaikka paikka laitetaan julkiseen hakuun, on paikan saaja jo valittu poliittisten syiden perusteella. Kelan johtaja on perinteisesti ollut keskustalainen . Ylen entisen toimitusjohtajan puolestaan oli lähdettävä, koska hän oli SDP:n jäsen.

  • virkanimitykset on tulevaisuudessa tehtävä osaamisen, ei poliittisen suuntautumisen mukaan
  • virkanimitykset tehtävä tulevaisuudessa osaamisen, ei poliittisen suuntautumisen mukaan

• KANSANEDUSTAJIEN LAHJONTAKYNNYS

Vaalirahakohun myötä on Suomessakin herätty siihen tosiasiaan, että myös kansanedustajia lahjotaan. Kuitenkin vasta vuonna 2002 kansanedustajan lahjominen tuli rangaistavaksi teoksi ja tämäkin vain silloin, “kun voidaan konkreettisesti osoittaa, että lahjan saaminen on suoraan vaikuttanut kansanedustajan tekemisiin”. Ilmaisia lounaita ei kuitenkaan ole!

  • kansanedustajien lahjontakynnystä pitää tiukentaa
  • lahjontalaista on tehtävä selkeämpi