Raitiotie Turkuun

  • Raitiotien rakentamisesta on tehtävä myönteinen päätös. Seuraavan valtuustokauden aikana päätetään rakennetaanko pikaraitiotie vai ei. Tämän vuoksi on tärkeää saada valtuustoon valtuutettuja, jotka puoltavat raitiotien rakentamista.
  • Tampereen kanssa tehtävä toimivaa yhteistyötä pikaraitiotien suunnittelussa. Tampereella on on jo päätetty rakentaa kaupunkiin raitiotie. Yhdistelemällä molempien kaupunkien voimavarat saadaan merkittäviä säästöjä ja etuja mm. yhteisillä kalustokilpailutuksilla.
  • Valtiolta saatava tukea. Valtion on tuettava pikaraitiotien rakentamista, kuten valtio tukee Helsingin pisararadankin rakentamista. Taloudellisesti epävarmoina aikoina infrastruktuurin rakentaminen on hyvä keino ylläpitää työllisyyttä ja elvyttää taloutta