Laadukas ja tasa-arvoinen terveydenhoito

  • Ihmisten ja asuinalueiden terveyseroihin puututtava jo varhaisessa vaiheessa ja aluiden eriavoisuutta vähennettävä
  • Ennaltaehkäiseviin palveluihin on panostettava enemmän
  • Vanhusten omatoimista ja aktiivista elämää tuettava mm. rakentamalla esteettömiä senioritaloja
  • Ikäihmisille taattava pääsy ympärivuorokautiseen asumispalveluun kahdessa kuukaudessa
  • Ikäihmisten yksinäisyyttä torjuttava mm. lisäämällä yhteisöllisiä toimintoja järjestöjen kanssa