Vaaliteemat

1. Tasa-arvon edistäminen

Sitoudun valtuutettuna ajamaan kaikissa päätöksissä tasa-arvon edistymistä. Tasa-arvon kehittymisen peruspilareita ovat toimiva ja tasa-arvoinen peruskoulu, päivähoito ja terveydenhuolto.  Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa myös vähemmistöjen oikeuksista tulee huolehtia.

2. Joukkoliikenne ja liikkuminen

Sitoudun valtuutettuna edistämään Turun joukkoliikennettä ja pyöräilykulttuuria. Joukkoliikennettä tulee siirtää enemmän raiteille ja pyöräteitä pitää rakentaa lisää ja niistä on pidettävä hyvää huolta.

3. Avoimuuden ja demokratian lisääminen