Vaalibudjetti

Olen pitkäjänteisesti ajanut avoimuutta vaalirahoitukseen. Tämän vuoksi julkistan alustavan vaalibudjettini, jota täydennän reaaliaikaisesti vaalien edetessä.

Alustava vaalibudjetti, tilanne 19.10.2012

TULOT Ennuste € Toteutunut €
Lahjoitukset 480 460
Omat varat 600 421
Yhteensä: 1080 881
MENOT  Ennuste €  Toteutunut €
Ehdokasmaksu 50 50
Nettimainonta 60  60
Esitteet 220 160
Lehtimainokset 750  511
Nettisivut 100 100
Yhteensä: 1080 881