Pikaraitiotie Turkuun

Turun pikaraitiotie rakennettaisiin ensimmäisessä vaiheessa Runosmäki-Kauppatori-Varissuo –akselille. Parhaimmassa tapauksessa rakentaminen päästäisiin aloittamaan jo vuonna 2015. Tuoreen selvityksen (http://www.turku.fi/Public/Default.aspx?contentid=387138&nodeid=23) mukaan pikaraitiotie hyödyttäisi selvästi Turkua. Mm. hiilidioksidipäästöt laskisivat 11 % ja vaikutusalueella olevien kiinteistöjen arvo nousisi varovaisenkin arvion mukaan yhteensä 480–850 miljoonaa euroa.

  • Pikaraitiotien rakentamisesta on tehtävä myönteinen päätös. Seuraavan valtuustokauden aikana päätetään rakennetaanko pikaraitiotie vai ei. Tämän vuoksi on tärkeää saada valtuustoon valtuutettuja, jotka puoltavat pikaraitiotien rakentamista.
  • Tampereen kanssa tehtävä toimivaa yhteistyötä pikaraitiotien suunnittelussa. Tampereella on käynnissä oma pikaraitiotie hanke. Yhdistelemällä molempien kaupunkien voimavarat saadaan merkittäviä säästöjä ja etuja mm. yhteisillä kalustokilpailutuksilla.
  • Valtiolta saatava tukea. Valtion on tuettava pikaraitiotien rakentamista, kuten valtio tukee Helsingin pisararadankin rakentamista. Taloudellisesti epävarmoina aikoina infrastruktuurin rakentaminen on hyvä keino ylläpitää työllisyyttä ja elvyttää taloutta