Lähidemokratiasta huolehdittava

  • Suoraa demokratiaa on kehitettävä edustuksellisen demokratian rinnalla. Kansanäänestyksiä tulisi suorittaa useammin esim. kuntavaalien ja eduskuntavaalien  yhteydessä.
  • Mahdollisten kuntaliitosten yhteydessä on huolehdittava lähidemokratian toteutumisesta esimerkiksi kaupunginosavaltuustojen tai -lautakuntien avulla.
  •  Kaupunginjohtaja tulisi valita suoralla kansanvaalilla.

Leave a Reply