Vaaliteemat

1.  AVOIMUUS

2. JOUKKOLIIKENNE JA LIIKKUMINEN

3. ELÄVÄ KESKUSTA ILMAN TORIPARKKIA