Veteraaneilla oikeus hyvään kuntoutukseen

Turun Sanomat uutisoi 1.4.2017, että sadat turkulaisveteraanit ovat olleen alkuvuoden ilman kuntoutusta. Lisäksi veteraaneja on järkyttänyt , että kilpailutuksista johtuneista syistä jo vuosia jatkuneet hoitosuhteet ovat katkenneet.

Suomen sotien 1939 – 1945 sotaveteraaneilla – rintamatehtävissä olleilla miehillä ja naisilla – on oikeus saada rintamaveteraanien kuntoutusta. Veteraanit saavat suunnitelmallista kuntoutusta vuosittain joko laitos – tai avokuntoutuksena. Kuntoutus haetaan kunnan terveyskeskuksesta. Kuntoutuksen tarkoitus on toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen, jotta veteraani selviytyy mahdollisimman pitkään itsenäisesti jokapäiväisissä toiminnoissaan.

Valtiokonttori maksaa Turulle kuntoutumismäärärahaa vuonna 2017 15,6M€. Kelan tietojen mukaan Turussa kirjoilla olevia rintamalisän saajia on 599, joista sotainvalideja on 63.

Turun kaupunki on kilpailuttanut veteraanikuntoutuksen hankintalain mukaisesti. Kilpailutuksessa tuottajiksi hyväksyttiin kaikki kilpailutukseen osallistujat yhtä lukuun ottamatta. Kilpailuun osallistujat rankattiin hinta ja laatu huomioiden paremmuus järjestykseen. Tänä vuonna uusia kuntoutuspäätöksiä tehtäessä veteraanineuvoja ohjaa kuntoutujat järjestyksessä ensimmäiseksi päässeelle niin paljon kuin tämä pystyy ottamaan, toiseksi tulleelle seuraavat jne.

Kuntoutuspäätökset tehdään täysin mekaanisesti huomioimatta lainkaan jo aiemmin olemassa olevia asiakassuhteita. Useimmat veteraanikuntoutujat ovat yli 90 vuotiaita ja terapiasuhteen luottamuksellisuus sekä jatkuvuus ovat tavoitteellisen kuntoutuksen kulmakiviä. Potilaiden ollessa iäkkäitä, luottamuksellisen kuntoutussuhteen merkitys korostuu entisestään. Nyt päätöksiä tehtäessä ei ole lainkaan kuunneltu veteraanikuntoutujien omia toiveita.

Mm. SOSTE pitää uutta hankintalakia hyvänä, koska se edellyttää sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien tarpeiden huomioimista. Pitkäkestoisia hoito- ja asiakassuhteita koskevan sosiaali- ja terveyspalvelun hankinnassa hankintayksikön on määritettävä sopimuksen kesto ja muut ehdot siten, että sopimuksista ei muodostu kohtuuttomia tai epätarkoituksenmukaisia seurauksia palvelun käyttäjille. Myös suorahankinta on mahdollinen yksittäistapauksissa, jos kilpailutus tai tuottajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi.

Näinkö Turun kaupunki kohtelee veteraaneja Suomen 100-vuotisjuhlavuonna?

Tuija Ollikkala (vihr.), kaupunginvaltuutettu, fysioterapeutti

Heikki Hölttä (vihr.), varavaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen