Lisäkorotukset asiakasmaksuihin kohtuuttomia

Turun sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään jälleen, että valtioneuvoston 19.11.2015 asettamat asiakasmaksujen enimmäismäärät otettaisiin Turussa käyttöön. Päätös merkitsisi sosiaali- ja terveysmaksujen korotusta kauttaaltaan noin 11 prosentilla jo aiemmin tehdyn 14 prosentin korotuksen lisäksi.

Asiakasmaksujen korotukset osuvat kipeimmin juuri pienituloisiin ja sairaisiin eli niihin, jotka terveyspalveluja eniten käyttävät.

Säästöjä ei synny, jos ennaltaehkäisevästä terveystyöstä säästetään. Päinvastoin kulut kasvavat, kuten nähtiin Turun kaupungin päihdepalvelujen vuoden 2015 tilinpäätöksestä. Sen mukaan ehkäisevään päihdetyöhön käytetty rahoitus lähes puolittui vuosien 2010–2015 välisenä aikana, mutta samalla kokonaiskulut kasvoivat noin 1,5 miljoonaa.

Ei toisteta samaa virhettä vielä suuremmassa mittakaavassa.

Hallitus yrittää ajaa asiakasmaksujen enimmäismäärien korotuksilla Turkuunkin eriarvoisuuden ja tuloerojen kasvua. Mikään ei kuitenkaan velvoita Turkua toimimaan näin.

Näin suuret asiakasmaksujen korotukset ovat kohtuuttomia ja uhkaavat pidemmällä aikavälillä lisätä sosiaali- ja terveyskuluja, vaikka kehityksen tulisi olla juuri päinvastainen.

Kirjoittaja on Turun sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen