Matkalippu avoimempaan Turkuun

  • by

1. RAITIOTIE TURKUUN

Tuoreen selvityksen mukaan pikaraitiotie hyödyttäisi selvästi Turkua. Mm. hiilidioksidipäästöt laskisivat 11 % ja vaikutusalueella olevien kiinteistöjen arvo nousisi varovaisenkin arvion mukaan yhteensä 480–850 miljoonaa euroa.

2. PÄÄTÖKSIIN AVOIMUUTTA

Kuntien päätöksenteon tulisi tapahtua  avoimesti, niin että kuntalainen tietää milloin ja mistä päätöksiä tehdään ja mistä päätösasiakirjat löytyy . Pöytäkirjojen tulisi aina löytyä internetistä  ja  lautakuntien sekä valtuuston kokouksia voisi mahdollisuuksien mukaan videoida ja näyttää internetissä esim. kaupungin kotisivuilla.

3. EI TORIPARKKIA

Turun kauppatori on kaupungin sydän ja kuitenkin se on jo vuosia ollut surkeassa kunnossa.  Vuosikausia jatkunut kiistely toriparkista  on viivästyttänyt torin kunnostamista ja viiväsyttää sitä yhä edelleen.  Kauppatori onkin kunnostettava viipymättä ja toriparkki unohdettava lopullisesti, jotta perinteinen torikauppa jatkuisi torilla menestyksekkäästi tulevaisuudessakin.

4. LÄHIPALVELUITA

Riittävistä lähipalveluista on pidettävä huolta  tulevassa kuntauudistuksessa. Lähipalveluiden äärelle pääsee myös ilman autoa, mieluiten pyörällä ja kävellen.

5. LISÄÄ PYÖRÄTEITÄ

Pyörällä päästävä turvallisesti ja nopeasti kauppatorille asti. Etenkin itäisestä keskustasta pyörällä  tultaessa pyörällä pääsee kätevästi vain pääkirjastoon asti. Pyörätiet olisi saatava vedettyä kauppatorille asti, jolloin pyörällä pääsy ydinkeskustaan nopeutuisi ja turvallisuus paranisi huomattavasti.

6. KOULUILLE RAHAA

Ryhmäkokoja on pienennettävä. Sitovat mitoitukset peruskoulussa on otettava käyttöön. Tällöin mm. 800 oppilasta kohti pitäisi olla yksi kuraattori ja 1500 oppilasta kohti yksi koulupsykologi peruskoulussa. Valtion antamat luokkakokojen pienentämisiin tarkoitetut rahat on käytettävä tähän tarkoitukseen eikä kiertoteitse muihin menoihin.

7. LÄHIDEMOKRATIAA

Mahdollisten kuntaliitosten yhteydessä on huolehdittava lähidemokratian toteutumisesta esimerkiksi kaupunginosavaltuustojen tai -lautakuntien avulla.

8. KAUPPATORI KUNTOON

Kauppatori on kunnostettava pikaisesti ja viipymättä.

9. KANSANÄÄNESTYKSIÄ

Suoraa demokratiaa on kehitettävä edustuksellisen demokratian rinnalla. Kansanäänestyksiä tulisi suorittaa useammin esim. kuntavaalien ja eduskuntavaalien  yhteydessä. Kaupunginjohtaja tulisi valita suoralla kansanvaalilla.

10. LÄHIJUNALIIKENNETTÄ

Turusta on aikaisemmin päässyt junalla myös Uutenkaupunkiin. Nyt, kun Uuteenkaupunkiin nousee merkittäviä uusia työllistäjiä (mm. Soijatehdas), on joukkoliikennettä samalla kehitettävä, jotta myös turkulaiset työntekijät pääsisivät helposti  ja nopeasti Uuteenkaupunkiin.