Vähemmistöjen oikeuksista on huolehdittava

  • Huolehditaan vähemmistöjen (mielenterveyskuntoutujen, vammaisten ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen) hyvinvoinnista, kuulluksi tulemisesta ja  osallisuudesta
  • Rasismia ja syrjintää ei missään olosuhteissa tule hyväksyä
  • Suhtaudutaan myönteisesti vastaanottokeskuksiin ja edistetään maahanmuuttajien kotoutumista