Laadukas sekä tasa-arvoinen peruskoulu ja päivähoito

  • Opetusryhmiä ei saa enää kasvattaa
  • Subjektiivinen päivähoito säilytettävä Turussa
  • Erityisryhmien integroimiseen luokkiin enemmän resursseja.
  • Koulujen sisäilmaongelmiin puututtava ja koulurakennukset korjattava niin, että niissä on hyvä opettaa ja opiskella
  • Eriarvoisuutta tulee torjua päivähoidossa ja peruskoulussa