Category Archives: Blogimerkinnät

Veteraaneilla oikeus hyvään kuntoutukseen

Turun Sanomat uutisoi 1.4.2017, että sadat turkulaisveteraanit ovat olleen alkuvuoden ilman kuntoutusta. Lisäksi veteraaneja on järkyttänyt , että kilpailutuksista johtuneista syistä jo vuosia jatkuneet hoitosuhteet ovat katkenneet.

Suomen sotien 1939 – 1945 sotaveteraaneilla – rintamatehtävissä olleilla miehillä ja naisilla – on oikeus saada rintamaveteraanien kuntoutusta. Veteraanit saavat suunnitelmallista kuntoutusta vuosittain joko laitos – tai avokuntoutuksena. Kuntoutus haetaan kunnan terveyskeskuksesta. Kuntoutuksen tarkoitus on toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen, jotta veteraani selviytyy mahdollisimman pitkään itsenäisesti jokapäiväisissä toiminnoissaan.

Valtiokonttori maksaa Turulle kuntoutumismäärärahaa vuonna 2017 15,6M€. Kelan tietojen mukaan Turussa kirjoilla olevia rintamalisän saajia on 599, joista sotainvalideja on 63.

Turun kaupunki on kilpailuttanut veteraanikuntoutuksen hankintalain mukaisesti. Kilpailutuksessa tuottajiksi hyväksyttiin kaikki kilpailutukseen osallistujat yhtä lukuun ottamatta. Kilpailuun osallistujat rankattiin hinta ja laatu huomioiden paremmuus järjestykseen. Tänä vuonna uusia kuntoutuspäätöksiä tehtäessä veteraanineuvoja ohjaa kuntoutujat järjestyksessä ensimmäiseksi päässeelle niin paljon kuin tämä pystyy ottamaan, toiseksi tulleelle seuraavat jne.

Kuntoutuspäätökset tehdään täysin mekaanisesti huomioimatta lainkaan jo aiemmin olemassa olevia asiakassuhteita. Useimmat veteraanikuntoutujat ovat yli 90 vuotiaita ja terapiasuhteen luottamuksellisuus sekä jatkuvuus ovat tavoitteellisen kuntoutuksen kulmakiviä. Potilaiden ollessa iäkkäitä, luottamuksellisen kuntoutussuhteen merkitys korostuu entisestään. Nyt päätöksiä tehtäessä ei ole lainkaan kuunneltu veteraanikuntoutujien omia toiveita.

Mm. SOSTE pitää uutta hankintalakia hyvänä, koska se edellyttää sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien tarpeiden huomioimista. Pitkäkestoisia hoito- ja asiakassuhteita koskevan sosiaali- ja terveyspalvelun hankinnassa hankintayksikön on määritettävä sopimuksen kesto ja muut ehdot siten, että sopimuksista ei muodostu kohtuuttomia tai epätarkoituksenmukaisia seurauksia palvelun käyttäjille. Myös suorahankinta on mahdollinen yksittäistapauksissa, jos kilpailutus tai tuottajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi.

Näinkö Turun kaupunki kohtelee veteraaneja Suomen 100-vuotisjuhlavuonna?

Tuija Ollikkala (vihr.), kaupunginvaltuutettu, fysioterapeutti

Heikki Hölttä (vihr.), varavaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

Sisäilmaongelmat todellisia

Sisäilmaongelmista kärsivien ihmisten ongelmia on usein vähätelty, koska selvää tieteellistä näyttöä sisäilman ongelmilla ja näihin liittyvillä oireilla ei ole löytynyt. Näin ei enää ole. Yle uutisoi (21.2.) Helsingin yliopiston tutkimuksesta, jossa myrkyllisen sisäilman ja sairastelun välillä löydettiin selvä yhteys.

Suomessa altistuu joka päivä 100 000–200 000 suomalaislasta sisäilmaongelmille ja tutkimusten mukaan jopa kahdella kolmasosalla Suomen kouluista on sisäilmaongelmia (Aamulehti, 11.2.). Kyseessä on suuri kansanterveydellinen ongelma, johon ei ole vieläkään puututtu tarpeeksi vakavalla otteella. Nyt tulisi kuntien valtion tuella kartoittaa sisäilmaongelmista kärsivät koulut ja korjata ne terveiksi.

Turussa vihreät ovat kirjanneet yhdeksi vaalitavoitteekseen juuri sisäilmaongelmiin puuttumisen. Toivonkin, että kuntalaiset kuntavaaleissa äänestävät päättäjiä, jotka sitoutuvat ratkaisemaan tätä valtakunnallista ongelmaa.

Turun vastaus selvityspyyntööni opiskelijoiden toimeentulotuen asumismenojen hyväksymisperusteista

Turku on antanut vastauksen selvityspyyntöni opiskelijoiden toimeentulotuen asumismenojen hyväksymisperusteista. Turun kaupunki ei katso rikkovan asiassa perustuslakia eikä muuta ainakaan tämän selvityspyynnön perusteella käytäntöään. Kun toimeentulotuki siirtyy Kelan maksettavaksi vuoden 2017 alussa on hyvä mahdollisuus korjata tämä epäkohta ja yhtenäistää nyt hyvin erilaisia käytäntöjä oikeudenmukaisemmiksi.

Turun kaupungin vastauksen näet täältä.

 

Pyytämäni selvitys Turun toiminnasta opiskelijoiden toimeentulotuen asumismenojen hyväksynnässä

nimetön

Vanhuksille edullinen aamiainen on tärkeä

Arkea ruokapalvelut /Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy on ilmoittanut 3,8 %:n hinnankorotuksestaaterioihin alkaen 1.1.2014. Korotus koskee kotiin kuljetettavia aterioita, palvelukeskuksissa, vanhainkodeissa ja Portsakodissa eläkeläisille tarjottavia aterioita ja vierasaterioita. Lisäksi aterioihin lisätään 14 % ALV, jota hinnoissa ei ennen ollut.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 19.11.2013 esitettiin, että vanhuksille tarjottavan aamiaisen hinta olisi noussut kokonaiset 96%. Siis lähes kaksinkertaiseksi. Tämä on mielestäni kohtuutonta, koska mm. oman isoäitini kaltaisille kansaneläkkeen saajille moinen hinnannousu olisi johtanut siihen, ettei aamiaista enää olisi ostettu. Monelle vanhukselle aamiaistapahtuma on tärkeä arjen rutiinien, mutta myös sosiaalisen kanssakäymisen kannalta puhumattakaan aamiaisen ravinnollisesta merkityksestä.

Onneksi sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti muutosesitykseni, jossa hoitokodeissa eläkeläisille tarjottavan aamiaisen hintaa nostettiin vain 0,5 euroa aiemman 1,40 euron sijaan. Selvästi muidenkin mielestä 96%:n hinnankorotus ei ollut ihan kohtuullinen.

Lopullinen taisto toriparkista käydään syksyn kuntavaaleissa

Historialla on tapana toistaa itseään. Niin on käynyt nytkin. Viime kuntavaalienkin aikana kiisteltiin toriparkista. Sittemmin toriparkki hyväksyttiin valtuustossa, todettiin toteuttamiskelvottomaksi korkeinta hallinto-oikeutta myöten, tuotiin uudelleen lähes identtisenä jo kertaalleen toteuttamiskelvottomaksi todettu kaava kaupunginhallitukseen, mikä hylkäsi esityksen. Ryhmä valtuutettuja vaati kuitenkin asian kiireellistä käsittelyä valtuustossa, kuntalain 54 §:n perusteella. Lopulta kaupunginhallituksessa hylätty kaava hyväksyttiin yhden äänen enemmistöllä kaupunginvaltuustossa.

Syksyn kunnallisvaaleissa päätetään toriparkin lopullisesta kohtalosta. Jos toriparkin vastustajat saavat enemmistön valtuustoon, voimme mekin vaatia asian uudelleen käsittelyä kuntalain 54 §:n perusteella. Kuntalain 54 §:n mukaan ” valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten”. Tähän riittää 17 valtuutettua.

Turun toriparkkia vastustava mielenosoitus.  Kuva: YLE / Joona Haarala (http://yle.fi/uutiset/turun_toriparkki_kansan_aani_koetuksella/549900)

Toriparkki palvelee vain muutaman liikemiehen etua, joiden talutusnuorassa kokoomus ja suurin osa SDP:stä näyttää kulkevan. Kuntalaiset eivät toriparkkia halua, torikauppiaat eivät toriparkkia halua, emmekä me Vihreät toriparkkia halua!

Toriparkkiin liittyy suunnattomat riskit. Kun toriparkin rakentaminen vie n. 4,5 vuotta, ehtii perinteinen Turun torikauppa näivettyä pois, kuten Puutorin tai Vaasan toriparkin tapauksessa kävi.  Samalla kauppatorin kunnostus siirtyy yhä kauemmas tulevaisuuteen, vaikka ränsistynyt tori pitäisi saada kunnostettua mahdollisimman pian. On lisäksi vaikea ymmärtää logiikkaa, että Louhen viereen rakennetaan toinen suuri pysäköintihalli, vaikka  Louhi on edelleen vajaakäytössä ja Louhesta pääsee hissillä suoraan kauppatorille.

Taistelu Turusta käy edelleen. Turussa on kautta aikojen tehty kohtalokkaita virheitä raitioteiden lopettamisesta vanhojen talojen purkamiseen. Vielä ei ole liian myöhäistä estää rakasta kaupunkiamme tekemästä virhettä, jota me ja jälkikasvumme saamme maksaa pitkälle tulevaisuuteen. Lopullinen taisto toriparkista  käydään  syksyn kunnallisvaaleissa.

Kiitos kaikille TOK:n vaaleissa äänestäjille

Vihreät saivat hienon voiton TOK:n vaaleissa ja edustajamäärämme tuplaantui viime vaaleista kahdesta neljään. Kiitän kaikkia niitä 44:ää äänestäjää, jotka äänestivät minua. Tulosta voidaan pitää varsin hyvänä ja esim. miesehdokkaiden joukosta keräsin ääniä toiseksi eniten. Tästä on hyvä ponnistaa kohti syksyn kuntavaaleja!

Hyvää kevään jatkoa kaikille!

Vaalien tuloksen näet täältä (Vihreiden listan tunnus on M).

Vaalirahasotkussa riittää vielä selvitettävää

Vaalirahasotkun piti olla jo loppusuoralla, mutta toisin näyttää käyneen. YLE:n mukaan nyt vaalirahaepäselvyyksien vuoksi luottamusaseman väärinkäytöstä epäiltynä on RAY:n toimitusjohtaja Sinikka Mönkäre (SDP).

Se, että vielä tässä vaiheessa löytyy uusia sotkuja vuonna 2008 alkaneessa vaalirahasotkussa kertoo paljon maamme poliittisesta kulttuurista menneiltä vuosilta. Olisi myös itsepettämistä luulla, että politiikka olisi nyt puhdasta. Huolestuttavinta koko jupakassa on, että epäillyt eivät selvästikään ole itse nähneet toiminnassaan mitään väärää tai moitittavaa. Vanhasen mielestä oli ihan OK jaella kansalaisten rahoja Nuorisosäätiön kautta keskustan vaalikassaan. Vanhanen ei näe vieläkään teoissaan mitään paheksuttavaa, vaikka oikeuskansleri ja perustuslakivaliokunta totesivat entisen pääministerin toimet laittomiksi.

Keskellä talouskriisiä, kun poliitikot vaativat kansalaisilta talkoohenkeä ja uhrautumista, onkin hyvin tuskallista ja vaikeaa katsoa, kun osa poliittisesta eliitistä porsastelee julkisilla varoilla ja rikkoo lakia. Vielä vaikeampi tavallisen kansalaisen on ymmärtää sitä, että rikotusta laista ei seuraa rangaistusta, kuten Vanhasen kohdalla kävi.

Ensimmäiset syytteet vaalirahasotkussa on annettu. Onkin nyt oikeuslaitoksen tehtävänä selvittää kansalle mikä on rangaistavaa ja mikä ei. Pelkkä maan tavan noudattaminen ei riitä puolustukseksi, kun maan tapana on ollut toimia moraalittomasti ja vastoin lakia!

Linkki Ylen uutiseen: http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/10/poliisi_tutkii_nyt_rayn_johdon_vaalirahaepaselvyyksia_2920255.html

Ääriliikkeille nollatoleranssi

Norjan käsittämättömän järkyttävät poliittiset terroriteot muistuttavat avoimen yhteiskunnan haavoittuvuudesta. Avoin demokraattinen yhteiskunta on kuitenkin juuri se, mistä pohjoismainen elämäntapamme juontuu. Ja sen yhteiskunnan säilyttämisen puolesta pitää ja kannattaa taistella. Äärioikeistolaisille vihaliikkeille on oltava nollatoleranssi. Rasismille, pelolle ja vihalle ei saa antaa tuumakaan periksi. Jos annetaan, niin silloin terroristit ovat saavuttaneet juuri sen mitä yrittävätkin.

Syvä osanottoni koko Norjan kansalle!

Hienoa Leijonat!

Koko Suomi juhlii nyt yhdistyneenä poliittisesta väristä riippumatta. 6-1 voitto oli makeaakin makeampi! Kiitos!